புனித அன்னை தெரேசா பொன்மொழிகள் | Mother Teresa Quotes In Tamil

Annai teresa quotes

1.புன்னகையே
அன்பின் சின்னம்...
அதுவே நாம் பிறருக்குக்
கொடுக்கும் அழகிய பரிசு...
- அன்னை தெரசா

Mother teresa quotes tamil

2.அன்பு தான் உன் பலவீனம் என்றால்
இந்த உலகின் மிகச் சிறந்த
பலசாலி நீ தான்.
- அன்னை தெரசா

Tamil mother teresa quotes3.வெறுப்பது யாராக இருந்தாலும்.
நேசிப்பது நீங்களாக இருங்க...
- அன்னை தெரசா

Annai teresa ponmozhikal

4.இரு கை கூப்பி கடவுளை வணங்குவதை விட
ஒரு கை நீட்டி உதவி செய்
இரு கை உன்னை வணங்கும் கடவுளாக.
- அன்னை தெரசா

உன்மேல் அன்பு செலுத்துகிறவர்களை நேசி. உன்மீது கோபம் கொண்டவர்களை அதைவிட அதிகமாக நேசி. - அன்னை தெரசா

5.உன்மேல் அன்பு செலுத்துகிறவர்களை நேசி.
உன்மீது கோபம் கொண்டவர்களை
அதைவிட அதிகமாக நேசி.
- அன்னை தெரசாகண்ணுக்குத் தெரிந்த மனிதனை மதிக்காவிட்டால்... கண்ணுக்குத் தெரியாத கடவுளை மதித்தும் பயன் இல்லை... - அன்னை தெரசா

6.கண்ணுக்குத் தெரிந்த
மனிதனை மதிக்காவிட்டால்...
கண்ணுக்குத் தெரியாத
கடவுளை மதித்தும் பயன் இல்லை...
- அன்னை தெரசா

கருவுற்றால் ஒரு குழந்தைக்கு மட்டும் தான் அன்னையாக முடியும், கருணையுற்றால் ஆயிரம் குழந்தைகளுக்கு கூட அன்னையாக முடியும். - அன்னை தெரசா

7.கருவுற்றால் ஒரு குழந்தைக்கு மட்டும் தான்
அன்னையாக முடியும்,
கருணையுற்றால் ஆயிரம்
குழந்தைகளுக்கு கூட அன்னையாக முடியும்.
- அன்னை தெரசா

எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லாத இவ்வுலகில் உங்கள் கஷ்டங்கள் மட்டும் எப்படி நிரந்தரம் ஆகும்.? கவலையை விடுங்கள். வாழ்க்கையை முதலில் வாழத் தொடங்குங்கள்.

8.எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லாத இவ்வுலகில்
உங்கள் கஷ்டங்கள் மட்டும் எப்படி நிரந்தரம் ஆகும்.?
கவலையை விடுங்கள். வாழ்க்கையை முதலில் வாழத் தொடங்குங்கள்.

தண்டனை கொடுப்பதற்குத் தாமதம் செய். ஆனால், மன்னிப்பு கொடுப்பதற்கு யோசனை கூட செய்யாதே. - அன்னை தெரசா

9.தண்டனை கொடுப்பதற்குத்
தாமதம் செய்.
ஆனால்,
மன்னிப்பு கொடுப்பதற்கு
யோசனை கூட செய்யாதே.
- அன்னை தெரசாஅன்பை மட்டும் கடன் கொடுங்கள். அது மட்டுமே, அதிக வட்டியுடன் திரும்ப கிடைக்கும். - அன்னை தெரசா

10.அன்பை மட்டும் கடன் கொடுங்கள்.
அது மட்டுமே,
அதிக வட்டியுடன் திரும்ப கிடைக்கும்.
- அன்னை தெரசா

அன்பு தான் உன் பலவீனம் என்றால் இந்த உலகின் மிகச் சிறந்த பலசாலி நீ தான். - அன்னை தெரசா

11.அன்பு தான் உன் பலவீனம் என்றால்
இந்த உலகின் மிகச் சிறந்த
பலசாலி நீ தான்.
- அன்னை தெரசா

காயத்தை குணமாக்குவது மற்றும் உதவுவது இவ்விரண்டையும் உன் குடும்பத்தாரிடமிருந்து துவங்கு. - அன்னை தெரசா

12.காயத்தை குணமாக்குவது
மற்றும் உதவுவது
இவ்விரண்டையும்
உன் குடும்பத்தாரிடமிருந்து துவங்கு.
- அன்னை தெரசா

நான் கடவுளின் கையில் இருக்கும் சிறிய பேனா. என் கடமை உலகிற்கு அன்புக் கடிதங்களை எழுதுவது. - அன்னை தெரசா

13.நான் கடவுளின் கையில் இருக்கும்
சிறிய பேனா.
என் கடமை
உலகிற்கு அன்புக் கடிதங்களை எழுதுவது.
- அன்னை தெரசா

என்னால் முடிந்தது உங்களால் முடியாமல் இருக்கக்கூடும். உங்களால் முடிந்தது என்னால் முடியாமல் இருக்கக்கூடும். நாம் நினைத்தால் முடியாததும் முடியக்கூடும். - அன்னை தெரசா

14.என்னால் முடிந்தது உங்களால் முடியாமல் இருக்கக்கூடும்.
உங்களால் முடிந்தது என்னால் முடியாமல் இருக்கக்கூடும்.
நாம் நினைத்தால் முடியாததும் முடியக்கூடும்.
- அன்னை தெரசாதன்னடக்கத்துடன் இருந்தால் பாராட்டு மற்றும் அவமானம் உங்களை பாதிக்காது. - அன்னை தெரசா

15.தன்னடக்கத்துடன் இருந்தால்
பாராட்டு மற்றும் அவமானம்
உங்களை பாதிக்காது.
- அன்னை தெரசா

வாழ்க்கை என்பது நீ சாகும் வரை அல்ல மற்றவர் மனதில் நீ வாழும் வரை. - அன்னை தெரசா

16.வாழ்க்கை என்பது
நீ சாகும் வரை அல்ல
மற்றவர் மனதில் நீ வாழும் வரை.
- அன்னை தெரசா

அழகு என்பது முகத்தை பார்த்து தீர்மானிப்பது அல்ல உண்மையான மனதை பார்த்து தீர்மானிப்பதே உண்மையான அழகு இதை புரிந்து கொள்ளாதவன் மனிதனே இல்லை. - அன்னை தெரசா

17.அழகு என்பது முகத்தை பார்த்து
தீர்மானிப்பது அல்ல
உண்மையான மனதை பார்த்து
தீர்மானிப்பதே உண்மையான அழகு
இதை புரிந்து கொள்ளாதவன் மனிதனே இல்லை.
- அன்னை தெரசா

இறக்கத்தான் பிறந்தோம் அதுவரை இரக்கத்தோடு இருப்போம். - அன்னை தெரசா

18.இறக்கத்தான் பிறந்தோம்
அதுவரை
இரக்கத்தோடு இருப்போம்.
- அன்னை தெரசா